El fons patrimonial del Museu de Granollers és heterogeni, i per tant pluridisciplinar, per la qual cosa, les programacions d’exposicions són de temàtica molt variada.

Els dos grans grups d’exposicions que té el Museu són: d’una banda les exposicions permanents o exposicions del fons i de l’altre les exposicions temporals.

Quan parlem de les exposicions temporals cal diferenciar tres tipologies molts diferents.
 
Les exposicions itinerants realitzades per altres institucions, exposicions que el museu acull a les seves sales i generalment estan obertes un mes i mig.
Les exposicions de coproducció realitzades pel Museu de Granollers juntament amb una o varies institucions.
Les exposicions de producció, són les fetes conceptualment pel museu. Normalment resten obertes al visitant durant un temps més llarg, de dos a tres mesos i van acompanyades d’un catàleg. Darrerament algunes produccions pròpies tenen un espai web.

El Museu de Granollers estableix a través de la seva programació espais expositius especialitzats. La primera i la segona planta del museu són les sales destinades a les exposicions permanents, on es mostra part del fons del museu, amb una programació trienual. A la tercera planta del museu, anomenada 4a Planta, és la sala d’exposicions d’art contemporani. A la planta baixa del museu hi ha la sala d’exposicions temporals, aquesta sala moltes vegades queda ampliada amb un espai a la planta –1, anomenat l’Espai Obert. L’Espai Obert també pot actuar com sala expositiva independent, per la seves dimensions més reduïdes acull exposicions de petit format.