Dibuix Mª. Antònia Grau

Fons del Museu de Granollers

El fons patrimonial del Museu de Granollers és pluridisciplinar i molt heterogeni. Sota els grans apartats de classificació -arqueologia, art, etnografia, numismàtica etc.-, les col·leccions prenen anunciats diversos, segons similituds o interessos concrets, amb l’objectiu de sistematitzar el treball: procedència, tema, època, funció etc. També pel fet d’ estar associada a una disciplina, a una persona o a un esdeveniment determinat . Les agrupacions o divisions que presentem a la web estan subjectes, doncs, a alguns d’aquest s criteris concrets d’aproximació. En aquest sentit, el concepte de col·lecció –grup d’objectes unit per una raó- que és molt ampli i obert, és una unitat que, en el marc dels grans apartats, mostrarà conceptes i dinàmiques diferents.

Origen de les col·leccions

El Museu de Granollers va ser creat l’any 1932 amb un Fons d’una trentena d’obres d’art i objectes diversos. Quan es va crear el Museu l’any 1 932. Durant la guerra civil la “Junta de Salvaguarda del Patrimoni de la Generalitat” hi diposità obres d’art i objectes patrimonials procedents, bàsicament, de col·leccions particulars i eclesiàstiques de la comarca. Acabada la guerra i durant la dècada dels quaranta, moltes obres van ser retornades als seus propietaris; les peces no reclamades, jurídicament, l’Estat les va passar a l’Ajuntament i, per tant, al Museu de Granollers. A partir dels anys 50 el fons va anar creixent, bàsicament, per donacions, dipòsits i la tasca derivada de les pròpies activitats museístiques. No va ser fins l’any 1989 que es va endegar una Política d’Adquisicions d’Art Contemporani (amb una línia curatorial definida) interrompuda l’any 1992 i represa 2002 fins al 2007. D’altra banda, aquest darrers anys, encara que puntualment, s’han adquirit obres d’artistes de Granollers i de la comarca.

Concepte genèric d’adquisicions-donacions dels Museus

Durant els anys 80, la major part dels Museus del nostre país van prendre la determinació de reglamentar adquisicions-donacions per tal de racionalitzar el Fons, en vistes al futur i sobretot pel fet que totes i cadascuna de les peces porten implícit un cost de manteniment museogràfic més o menys important (documentació- conservació) i també perquè un dels l’objectiu bàsics del museu és la difusió-comunicació en el sentit més ampli i acurat possible.