Programa Relats d'art

Relats d'art, és un projecte educatiu adreçat als instituts de Granollers i la comarca. S'estableix una dinàmica a partir de diferents conceptes prèviament seleccionats -com llenguatge, ésser viu, memòria o patrimoni– associats a les obres de l’exposició i acordats amb el professor/ra; el grup classe haurà de construir un relat. Durant la visita, la mediadora davant de una, dues o tres obres obrirà pautes perquè els alumnes, ja inicialment,comencin a construir un relat. Posteriorment, a l'aula, els estudiants faran créixer el relat amb noves associacions,creacions,reflexions,mirades i recerques lliures. Una construcció que volem que siguin retornats al Museu, compartits amb Museu.


La visualització del projecte es plasmarà, doncs, en dues fases. La primera la farà la mediadora elaboraren un resum dels continguts del diàleg amb el grup classe -la xerrada que anat sorgint durant la visita al museu- i es col•locarà en el web. La segona, la construcció que els estudiants ens aportin al Museu també serà col•locat el web.


Un gran mosaic de petites històries de tots els fragments és el que volem que quedi reflectit.

 

La primera edició d'aquest projecte-programa educatiu -creat i dirigit per Clara Rebollo i Pericot- és va fer la tardor de 2014 i per enguany està oberta la inscripció.