TAXES D'UTILITZACIÓ DE LA SALA D'ACTES

En horari d'obertura del Museu preu hora i fracció
Serveis de l'ajuntament i organismes directament dependents 15,00 €
Institucions públiques i entitats socioculturals, sense afany de lucre, inscrites en el Registre Municipal 20,00 €
Particulars, entitats particulars, entitats privades i les no pertanyents a les categories anteriors 110,00 €
Es comptarà minutatge a les fraccions d’hora

 

PREUS PÚBLICS

Suplement sobre la taxa corresponent per la utilització de les instal·lacions, fora de l'horari d'obertura per hora
Preu públic20,00 +IVA: 4,20 Total: 24,20 €

 

Vigilant extra en aforaments de més de 50 persones, per hora
Preu públic: 20,00 IVA: 4,20 Total: 24,20 €

 

 

Per més informació descarregeu la sol·licitud
Per descarregar fitxer fes click:

 

Sol·licitud i taxes Sala d'Actes 2017.pdf

Sol·licitud i taxes Sala d'Actes 2017.doc

Sol·licitud i taxes Sala d'Actes 2017.odt