Imprimeix

Can Jaume. Granollers. (Época romana)


Banys de la vil·la romana de Can Jaume. Documentació d’un conjunt termal constituït per un possible nimfeu decorat amb mosaics parietals de pasta vítria representant un fons marí, amb peixos, dofins, crustacis cefalòpods, etc., que acabava amb orles en forma d’onades i incrustacions de petxines a les cantonades. Hi havia també estucs amb decoracions policromes. S’accedia, mitjançant uns paviments de marbre i pissarra i uns altres policromats, a les escales d’accés a tres piscines folrades de plaques de marbre subjectades amb claus de bronze i desguàs amb canonada de plom.

Necròpolis de Can Trullàs. Granollers


Can Trullàs es la principal de les necròpolis de l‘assentament romà dels segles Il-III. Destaca per l’aixovar de les seves tombes on hi ha a més reflectit el ritu de Caront amb esquelets que conserven monedes a la boca. També hi ha documentada una singular zona d’ofrenes amb un conjunt de gerres que contenien fruits, llavors, ous, etc. i que estaven decorades amb grafits de noms de persones i diversos símbols i d’altres atuells amb restes de menjar .